Προφίλ

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 1. Η εταιρεία λειτουργεί ένα πολιτιστικό κέντρο με την ονομασία «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ίδρυμα Ωνάση» στην διεύθυνση του Υποκαταστήματος της στην Λ. Συγγρού 107-109, Αθήνα. Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση είναι ένας τόπος πολιτισμού για το θέατρο, το χορό, τη μουσική, τα εικαστικά και τα γράμματα. Αποστολή της είναι η προβολή του σύγχρονου πολιτισμού, η υποστήριξη των Ελλήνων δημιουργών, η καλλιέργεια διεθνών συνεργασιών, η εκπαίδευση για τα παιδιά και η διά βίου μάθηση για ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε ένα χώρο ανοιχτό και προσιτό σε όλους.
 2. Η εταιρεία μέσω του υποκαταστήματος της στην Αισχύνου 7, Αθήνα, είναι αντιπρόσωπος του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», σχετικά με την οργάνωση και διαχείριση των κοινωφελών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος στην Ελλάδα. Ο πολιτισμός, η παιδεία, το περιβάλλον, η υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη είναι οι βασικές προτεραιότητες του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Όλες οι δραστηριότητες του Κοινωφελούς Ιδρύματος σχετίζονται με την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό.
 3. Η εταιρεία κατέχει και μισθώνει ακίνητα στον Νομό Αττικής και δραστηριοποιείται στον χώρο των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, μέσω των ακινήτων αυτών.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι σκοποί της εταιρίας με στόχο το κέρδος είναι:

  1. Η μελέτη, ανάληψη, οργάνωση και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών, τεχνικών και κτηματικών επιχειρήσεων και εργασιών.
  2. Η ανέγερση ή ολοκλήρωση της κατασκευής και γενικότερα εκμίσθωση παραχώρηση και εκμετάλλευση παντός είδους κτιρίων, ιδία μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων, μεγάρων, πολιτιστικών κέντρων, κτιριακών συγκροτημάτων και γενικότερα πάσης φύσεως κτιρίων είτε επί ιδιοκτήτων οικοπέδων είτε επί οικοπέδων τρίτων ή και συνιδιοκτητών ακινήτων της εταιρίας με το σύστημα της ανέγερσης με αντιπαροχή.
  3. Η αγορά και ανέγερση με σκοπό την μεταπώληση, παραχώρηση, εκμίσθωση και γενικότερα εκμετάλλευση πάσης φύσεως κτιρίων ιδία των ανωτέρω υπό στοιχείο 2 αναφερομένων, καθώς επίσης η λειτουργία και συντήρηση αυτών.
  4. Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθώς και η ανάληψη μελετών ή και η εκπόνηση επίβλεψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων, τεχνικής ή ιδία οικοδομικής φύσεως.
  5. Η εκπόνηση οιασδήποτε φύσεως μελετών σκοπιμότητας που έχουν σχέση με τους προαναφερόμενους σκοπούς της εταιρίας.
  6. Η παραγωγή και εμπορία οικοδομικών υλικών και επίπλων γενικότερα η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετιζόμενης με ανοικοδόμηση, εγκατάσταση ή εξοπλισμό βιομηχανικής, επαγγελματικής ή ιδιωτικής στέγης και κατοικίας.
 1. Η εκμετάλλευση πολιτιστικών κέντρων, η εκμίσθωση ή η παραχώρηση εκμετάλλευσης αυτών εν όλω ή εν μέρει η εκμίσθωση και μίσθωση αιθουσών σε πολιτιστικά κέντρα, η παραχώρηση της χρήσεως αιθουσών σε πολιτιστικά κέντρα σε διαφόρους πολιτιστικούς φορείς, η παροχή χορηγιών σε διαφόρους πολιτιστικούς φορείς, η διοργάνωση εκθέσεων κάθε μορφής όπως εκθέσεων καλλιτεχνών, βιβλίων, εμπορικών, βιομηχανικών ή άλλων, η εκμετάλλευση αιθουσών κινηματογράφου, και Θεάτρου η εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ και αιθουσών εκδηλώσεων εν γένει, η διενέργεια γενικά πάσης φύσεως καλλιτεχνικών, μουσικών, θεατρικών ή άλλων εκδηλώσεων με ή χωρίς εισιτήριο, ως και η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν ως αντικείμενο τις τέχνες και τα γράμματα.
 2. Η εκμετάλλευση καταστημάτων πώλησης βιβλίων, διακοσμητικών και αναμνηστικών ειδών, δίσκων, C.D., μουσικών ειδών και γενικά διαφόρων αντικειμένων. Η λειτουργία και εκμετάλλευση κέντρων ηχοληψίας, εικονοληψίας και παραγωγής κασετών και δίσκων αναλογικών ή ψηφιακών ήχου και εικόνας ή οποιαδήποτε άλλης μελλοντικής τεχνολογίας.
 3. Η παραγωγή και διάθεση εντύπων, καταλόγων ή ηλεκτρονικών μέσων που σχετίζονται με τη λειτουργία των πολιτιστικών κέντρων ως ανωτέρω και τις δραστηριότητες αυτών στον τομέα του πολιτισμού.
 4. Γενικά, η διενέργεια κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω πράξεως η οποία μπορεί να συμβάλλει ή να υποβοηθήσει ή διευκολύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους ανωτέρω σκοπούς.Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία δικαιούται να συμμετέχει σε κάθε φύσεως συναφείς εργασίες ή επιχειρήσεις, καθώς επίσης και να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ή και μέρος αυτών που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον.